Zlato24
Zlato 2167.13 EUR/oz -0.06%
Stříbro 27.49 EUR/oz -0.15%
USD 23,05 Kč +0.05%
EUR 24,72 Kč +0.04%
Směna zlata
Výkup části zlatých slitků
„Zástava“ zlataSměna zlata

Společnost Zenoti Invest s.r.o. Vám nabízí možnost směny Vašeho zlomkového zlata, nebo již nepotřebných zlatých šperků (i poškozených) za námi nabízené zlaté investiční slitky (dále jen „směna zlata“).

Směna zlata probíhá takto:

A. Vaše zlato (zlomkové zlato, zlaté šperky, apod.) ztavíme do slitku a pomocí měření ryzosti na spektrometru spočítáme skutečný obsah ryzího zlata ve slitku a spočítáme konečnou výkupní cenu Vašeho zlata. Následně Vám nabídneme z naší aktuální nabídky zlaté investiční slitky. Poté, co si vyberete z naší nabídky zlatý investiční slitek dle Vašeho přání, bude provedeno porovnání konečné výkupní ceny Vašeho zlata a ceny Vámi vybraného zlatého investičního slitku a rozdíl v ceně bude vypořádán. Vše bude vyřešeno na místě v provozovně společnosti Zenoti Invest s.r.o.

B. Zákazník předá svoje zlato na Puncovním úřadě k ztavení a změření ryzosti zlata. Puncovní úřad vytvoří AU slitek, který zabalí do originálního obalu a označí váhu + ryzost AU slitku. Tento slitek s nepoškozeným obalem zákazník předloží v provozovně společnosti Zenoti Invest s.r.o. ke směně zlata. Uvedenou ryzost na nepoškozeném obale AU slitku a váhu překontrolujeme na spektrometru a na váze, pokud bude vše v pořádku budeme respektovat údaje uvedené na obalu AU slitku vytvořeného Puncovním úřadem, zjištěné hodnoty přepočítáme na ryzí obsah zlata v AU slitku vytvořeného Puncovním úřadem a spočítáme konečnou výkupní cenu Vašeho AU slitku vytvořeného Puncovním úřadem. Následně pokračujeme v této transakci jako ve variantě A.

Tato nabízená služba je zpoplatněna a poplatek činí 1 % z ceny Vámi vybraného zlatého investičního slitku.

Výše uvedené platí, nebude-li při uzavření smlouvy dohodnuto jinak.

Výkup části zlatých slitků

Tuto nabízenou službu společností Zenoti Invest s.r.o. zákazníkům popisuje následující modelový příklad.

Zákazník vlastní například 100 gramový AU investiční slitek a má zájem prodat pouze 25 gramů z tohoto investičního slitku a zbylých 75 gramů zákazník požaduje uchovat v AU investičních slitcích. Společnost Zenoti Invest s.r.o. v tomto případě od Vás vykoupí celý AU investiční slitek (100 gramů) a z naší aktuální nabídky AU investičních slitků si vyberete v tomto případě AU investiční slitek o hmotnosti (či AU investiční slitky o celkové hmotnosti – nejvýše však do 5 kusů) 75 gramů, které vám obratem předáme. Zbylý rozdíl v ceně bude vypořádán. Vše bude vyřešeno na místě v provozovně společnosti Zenoti Invest s.r.o.

Tímto způsobem nabízíme zákazníkovi prodej pouze takového množství zlata, které si sám určí, a to bez ohledu na skutečnost, jakou váhu AU slitku vlastní.

Prodat lze pouze 25 % / 50 % / 75 % hmotnosti z Vašeho AU investičního slitku.

Tato nabízená služba je zpoplatněna v návaznosti na to, jakou část AU investičního slitku si přejete prodat.
Poplatek činí:

Poplatek
a) prodej 25 % hmotnosti z Vašeho AU investičního slitku + zpět 75 % hmotnosti Vašeho AU investičního slitku ve formě maximálně do 5 kusů AU investičních slitků dle Vašeho výběru 4 % z naší výkupní ceny Vašeho celého AU investičního slitku
b) prodej 50 % hmotnosti z Vašeho AU investičního slitku + zpět 50 % hmotnosti Vašeho AU investičního slitku ve formě maximálně do 5 kusů AU investičních slitků dle Vašeho výběru 5 % z naší výkupní ceny Vašeho celého AU investičního slitku
c) prodej 75 % hmotnosti z Vašeho AU investičního slitku + zpět 25 % hmotnosti Vašeho AU investičního slitku ve formě maximálně do 5 kusů AU investičních slitků dle Vašeho výběru 6 % z naší výkupní ceny Vašeho celého AU investičního slitku

Výše uvedené platí, nebude-li při uzavření smlouvy dohodnuto jinak.

„Zástava“ zlata

„Zástavou“ zlata se rozumí výkup Vašeho zlata společností Zenoti Invest s.r.o. s tím, že za dohodnutých podmínek máte právo Vaše zlato vykoupit zpět.

Při uzavření smlouvy Vám vyplácíme ihned kupní cenu ve výši 80 % hodnoty Vašeho zlata ke dni jeho prodeje.

Právo zpětné koupě Vašeho zlata od společnosti Zenoti Invest s.r.o. můžete uplatnit nejdéle po dobu čtyř (4) měsíců ode dne jeho prodeje.

Kupní cena, za kterou budete moci Vaše zlato vykoupit zpět od společnosti Zenoti Invest s.r.o., bude odpovídat kupní ceně Vašeho zlata ujednané ke dni jeho prodeje společnosti Zenoti Invest s.r.o. zvýšené o částku odpovídající 4 % z této částky za každý měsíc ode dne prodeje do dne splnění všech podmínek pro vznik práva na vykoupení Vašeho zlata zpět od společnosti Zenoti Invest s.r.o. sjednaných ve smlouvě (budou-li splněny podmínky dříve než do konce měsíce, bude částka alikvotně snížena, aby odpovídala skutečnému počtu dnů).

Společnost Zenoti Invest s.r.o. je dále oprávněna žádat náhradu nákladů, které vynaložila na Vaše zlato v rozsahu sjednaném ve smlouvě.

Výše uvedené platí, nebude-li při uzavření smlouvy dohodnuto jinak.